GEODEZJA

 • Pomiary geodezyjne.
 • Tyczenie inwestycji drogowych i budowlanych.
 • Wyliczenia objętości i powierzchni.
 • Niwelacje.
 • Monitoring
 • Założenie osnowy geodezyjnej.

BIURO TECHNICZNE

  • Przygotowanie dokumentacji
  • Kontrola i optymalizacja projektów drogowych
  • Opracowywanie projektów
 

FOTOGRAMETRIA

 • Systemy i zastosowanie technologii UAV.
 • Kontrola linii elektrycznych.
 • Modelowanie cyfrowe 3D.
 • Ortogonalne modele georeferencyjne

 

BATIMETRIA

 • Pomiary batymetryczne.
 • Budowle portowe.
 • Sondowania.
 • Wyliczanie objętości.
 • Kontrola sedymentacji.
website under maintenance